Actualiteiten

Nieuws items en ontwikkelingen

WOZ-rechtsbijstand onterecht bekritiseerd

door feb 24, 2021Uncategorized

Vanuit gemeenten ligt de toenemende no-cure-no-pay rechtsbijstand in WOZ-zaken al geruime tijd onder vuur. De ambtelijke medewerkers van de lagere overheden zien deze bureau’s liever gaan dan komen, en die wens uit men ook actief in procedures en de media. Naar deze bedrijfstak is in opdracht van Minister Dekker van rechtsbescherming onderzoek gedaan, of het inderdaad zo bar en boos zou zijn gesteld met dergelijke bureau’s als wel door overheden wordt beweerd.

Inmiddels zijn de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd op 31 december 2020 in het rapport “van Beroep in Bezwaar”. De conclusie is dat vrijwel niets pleit voor het vaak gehoorde standpunt dat no-cure-no-pay kantoren profiteren van wet- en regelgeving en dat er op onrechtmatige wijze aan bezwaren en beroep zou worden verdiend. Van enige vermeende blaam is men dus gezuiverd. Het zou gelet op dit resultaat gemeenten sieren om verdere negatieve retoriek achterwege te laten, of dat echter gebeurt is nog maar de vraag.

De overheid neemt het niet al te nauw bij het vaststellen van de WOZ-waarde van een pand. Dit proces is vrijwel altijd geautomatiseerd en onnauwkeurig. Hierdoor betaal je al snel te veel belasting, immers werkt de WOZ-waarde door in tal van zaken, zoals de OZB en de inkomstenbelasting. Bezwaar maken is dus vanzelfsprekend, wij staan je graag bij in bezwaar of beroep.